test.am
test.am - Գիտելիքների թեստավորման համակարգ
Գովազդ
Համացանց

Մեր նորությունները

24.06.2010
Քննաշրջանի ընթացքի մասին զրուցում ենք ՀՀ կրթության և ....

Քննաշրջանի ընթացքի մասին զրուցում ենք ՀՀ կրթության և

·իտության փոխնախարար, •նահատման և թեստավորման կենտրոնի կառավարման խորհրդի նախա•ահ, պետական ավարտական և միասնական քննությունների բողոքարկման հանձնաժողովի նախա•ահ ՄԱՆՈՒԿ ՄԿՐՏՉՅԱՆԻ հետ£
-Պարոն Մկրտչյան, ինչպե±ս կ

·նահատեք միասնական քննությունների ընթացքը£

-Այս տարվա քննություններն անցնել են շատ խաղաղ£ Այդ մասին բազմիցս շեշտել են քննական կենտրոնների ղեկավարներն ու Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի ներկայացուցիչները£ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, երբ խնդիրներ էին առաջանում քննասենյակում աղմուկի, երեխաների ակտիվության հետ կապված, այս տարի հաճելի զարմանքով բոլորը նշում են, որ երեխաների ու ծնողների պահվածքը շատ հան

·իստ ու կոռեկտ է£ Դա կարելի է բացատրել նաև նրանով, որ մի քանի տարի այս համակար•ով քննություններ կազմակերպելուց հետո հասարակությունն արդեն ընկալել է •ործընթացի էությունը, բնույթը, ծանոթ է նրբություններին£ Կարող եմ արձանա•րել, որ մինչ օրս մենք հատուկ քննարկման արժանի որևէ լուրջ միջադեպ չենք ունեցել£ Քննություններից հեռացումներ չեն եղել, մեկ-երկու դեպք, այն էլª հարկադրված£

-Անդրադառնանք ՙՀայոց լեզու, հայ

·րականություն՚ առարկայի հետ կապված աղմուկին£ Մեկ-երկու մասնա•ետ այսպիսի աղմուկ բարձրացնել չէին կարող£ Չե±ք կարծումª այս ամենի հիմքում այլ նպատակ է թաքնված£

-Ես բազմիցս ասել եմ, ևս մեկ ան

·ամ շեշտում եմª այս աղմուկը թվացյալ է£ Սխալ է այն տպավորությունը, թե ՙՀայոց լեզու, հայ •րականություն՚ առարկայի թեստերը հասարակական մեծ հնչեղություն են ստացել£ Մենք ունենք վերլուծական տվյալներ. անչափ շատ դիմորդներ կան, որ բավարարված են իրենց •նահատականով, և չեն կարծում, թե կա իրենց հիացմունքը կամ բավարարությունն արտահայտելու անհրաժեշտություն կա£ Բողոքներ, իհարկե, կան, բայց աղմուկը նույն բնույթի է և միևնույն մարդկանցից£ ՈՒ քանի որ նույն բնույթի է և նույն մարդկանցից, բայց շատ հաճախակի ու համառ, չ•իտես ինչու, ինչ-որ մեկը դա անվանել է հասարակական հնչեղություն£ Այդպիսի բան չկա£ Իրականում հայոց լեզվի և հայ •րականության քննությունից անմիջապես հետո ՙՀայելի՚ ակումբում երեք մասնա•ետներ հրավիրել են մամուլի ասուլիս և իրենց դժ•ոհությունը հայտնել թեստերից£ Անբացատրելի է, թե ինչու այդքան արա• պետք է ՙՀայելի՚ ակումբը ցանկանար արձա•անքել£ Ընդ որում, այդքան արա• իմաստ կունենար արձա•անքել, եթե արտահայտվեին •լխավոր մասնա•ետները, բայց •լխավոր մասնա•ետները քննություններից մի քանի օր հետո միայն կարծիք հայտնեցին թեստերի մասինª բազմակողմանիորեն ուսումնասիրելով դրանք£ Քննության հաջորդ օրը միշտ շատ բարդ է ճիշտ կարծիք հայտնելը£ Այդ իմաստով ՙՀայելի՚ ակումբի հապճեպ արձա•անքն բավականին անհասկանալի էր£ Հիմա ես չեմ կարողանում մեկնաբանել, թե դա ինչի հետ է կապված£ Մի բան ակնհայտ է. դա արված չէր իրադրությունը շտկելու համար£ Գուցե ասուլիսի կազմակերպիչներն իրենք էլ չեն •իտակցել, թե այդ ամենն ինչի կարող էր հան•եցնել, բայց որ դա հրահրեց տհաճ երևույթներ, ակնհայտ է£

-Պարոն Մկրտչյան, այս աղմուկը ոմանք դիտում են ԿԳՆ-ԳԹԿ հակամարտության համատեքստում. կրթության և

·իտության նախարարությունն այլևս չի առնչվում քննական •ործընթացին և խանդով է վերաբերվում այս ամենին£

-Ես ՀՀ

·իտության և կրթության փոխնախարարն եմ և միաժամանակª •նահատման և թեստավորման կենտրոնի կառավարման խորհրդի նախա•ահը£ Ի±նչ խանդի, հակասությունների մասին կարող է խոսք լինել£ Ընթացքում ԳԹԿ-ն և նախարարությունը շատ լավ համա•ործակցել են բոլոր առումներով (ընթացիկ •նահատման կազմակերպում, ավարտական քննությունների նախապատրաստում և այլն)£ Շատ տեղեր կան, որ ԳԹԿ-ն և ԿԳՆ-ն ունեն համա•ործակցային դաշտ, և այդ հարցերում դեռ չի եղել մի դեպք, որտեղ փոխըմբռնումը պակասի£ Եսª որպես փոխնախարար, բոլոր հարցերը քննարկում եմ նախարարի հետ£ Նման մեկնաբանման հիմքեր, կարծում եմ, չկան£

-Ի±նչ դասեր եք քաղել և ի±նչ պետք է անեքª մյուս տարի նման աղմուկից խուսափելու համար£
-Մեր բոլոր քննարկումները ցույց տվեցին, որ անձնական հաշիվները վեր են դասվել իրական վիճակից£ Հանդուրժելի չէ, երբ միմյանց նկատմամբ հաշիվներ ունեցող մասնա

·ետներն անհամբեր սպասում են հարմար առիթիª դա օ•տա•ործելու համար£ Տարօրինակ է, որ ՙՖիզիկա՚, ՙԿենսաբանություն՚ առարկաներից բացասական են ստանում դիմորդների 27,5 կամ 24 տոկոսը, և մասնա•ետները հան•իստ տոնով •ալիս մեկնաբանություններ, պարզաբանումներ են պահանջում, մինչդեռ  հայոց լեզվի, հայ •րականության մասնա•ետները պատրաստ սպասում են, որպեսզի առիթն օ•տա•ործեն£ Եվ մարդիկ քննարկում են ոչ թե պատճառը, այլ առիթը. առիթը դարձնում են պատճառ և սկսում են դա շահարկել£ Ես արդեն համոզվել եմ, որ մյուս տարի ինչ էլ անենք, նույն պատմությունն է լինելու, որոհվետև շատ մասնա•ետների համար կարևորը ոչ թե թեստի բովանդակությունն է, այլ այն, թե ով է թեստը •րել, և նրա նկատմամբ ինքն ինչ վերաբերմունք ունի£ Բացի այդ, ավանդույթ է ձևավորվել. ով էլ լինի թեստ •րողը, մասնա•ետների մյուս խումբը համախմբվում էª ընդդեմ նրա£ Եվ պետք է այնպես անենք, որ այդ առիթը չտանք£ Իհարկե, մենք աշխատելու ենք աստիճանաբար կատարելա•ործվել, բայց կանենք նաև այնպես, որ անձնական շահեր հետապնդող մասնա•ետները որևէ առիթ չունենան£

-Միասնական քննությունները բացահայտում են նաև հանրակրթական դպրոցի մակարդակը£ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնիª դպրոցներում անցկացրած ընթացիկ

·նահատումների և միասնական քննությունների արդյունքները համադրելի± են միմյանց հետ£

-Միասնական քննությունների արդյունքներն ավելի շատ համապատասխանում են ընթացիկ

·նահատման, քան դասամատյաններում եղած •նահատականներին£ Ընթացիկ •նահատման ժամանակ պարզվեց, որ •նահատականները խիստ տարբերվում են մատյաններում •րանցվածներից, և դա շատ ցավալի երևույթ է£ Իհարկե, ԿԳՆ-ն առանձնացրել է այդ խնդիրը, որով առաջիկայում շատ լրջորեն կզբաղվենք£ Հնից եկած ավանդույթի համաձայն, չ•իտես ինչու, մատյանում նշանակվում են ամենաբարձր •նահատականները, և այդ իմաստով •նահատականն իր իմաստն ու արժեքը  կորցրել է£ Վերաբերմունքն էլ մարդկանց այդպիսին է. լուրջ չեն վերաբերվում •նահատականին և ենթադրում են, որ •նահատականը մի բան է, որ պետք է անպայման բարձր լինի, անկախ նարանից, այն ամրա•րված է •իտելիքով, թե ոչ£ Այս արատավոր երևույթն իհարկե պետք է վերացնել£ Այդ առումով նախարարությունն անչափ շատ անելիքներ ունի£ Բայց ցավալին այլ բան է. մենք նկատում ենք, որ բնա•իտական առարկաներից, մաթեմատիկայից դրվածքը դպրոցներում անբավարար է£ Պատճառն այն է, որ հանրակրթությունն այսօր հիմնված է հիշողության, ան•իր անելու վրա£ Եվ ոչ թե հասկանալը, ընկալելն ու ըմբռնելն են դառնում թեմայի յուրացման առարկա, այլ հիշել իմանալը£ Այսինքնª երեխաները •իտեն օրենքներն ան•իր, բայց չեն հասկանում, թե ինչու պետք է այդպես լինի£ Եվ երբ թեստերում երեխաները հանդիպում են մտածել պահանջող առաջադրանքների, նրանց թվում է, թե դա բավականին բարդ է£

-Մամուլը քննական

·ործըթացի հետ կապեց Բարսեղ Բե•լարյանի անունը£ Ի±նչ առնչություն ունի պարոն Բե•լարյանը քննությունների հետ, և ինչո±ւ է շահարկվում նրա անունը£

-Բարսեղ Բե

·լարյանը հայտնի անձնավորություն է£ Ինքն անձամբ շատ տառապում է այս քննությունների ընթացքով, որովհետև, չ•իտես ինչու, ինչ-որ մեկը տարածել է, թե նա մեծ ազդեցություն ունի այս •ործընթացների վրա£ Եվ անընդհատ նրան դիմում են մեծ հույսերով£ Ինձ համար, իհարկե, ցավալի է, որ իմ ընկերը հայտնվում է այդպիսի տհաճ իրավիճակների մեջ, բայց Բարսեղ Բե•լարյանն ինքն իրեն թույլ չի տալիս խառնվել նման հարցերի, դա նրա մակարդակը չէ£ Նա •իտե, որ խառնվի էլ, ոչինչ անել չի կարող, որովհետև սա իրեն շատ հո•եհարազատ համակար• է£ Նա ստեղծել է ՙԲարեպաշտ սերունդ՚ հիմնադրամը, որպեսզի հանրության շրջանում համապատասխան արժեքներ տարածի, հիմա ինչու պետք է ինքն իր արժեքների դեմ •ործի£ Հայաստանը փոքր հանրապետություն է, և բոլորն էլ •իտեն, որ ես և Բարսեղ Բե•լարյանն ընկերներ ենք, բայց ես շատ ընկերներ ունեմ, որոնք բարձր պաշտոններ և ավելի շատ փող ունեն, քան Բարսեղ Բե•լարյանը£ Տարօրինակ է, որ միայն նրա հետ են կապում այդ հարցը£ Բացի այդ, •ուցե այն հան•ամանքը, որ ՙԲարեպաշտ սերունդ՚ հիմնադրամի խորհրդի անդամներ են ՀՀ վարչապետ Տի•րան Սար•սյանը, •իտության պետական կոմիտեի նախա•ահ Սամվել Հարությունյանը, ՙԱրարատ՚ բանկի •ործադիր տնօրեն Աշոտ Օսիպյանը, ի պաշտոնեª ԿԳ նախարար Արմեն Աշոտյանը, նաև ես, ավելորդ առիթ է ստեղծում կարծելու, թե պարոն Բե•լարյանն իրեն թույլ կտա խառնվելու քննական ընթացքին£

-Կարծեմ, ԳԹԿ տնօրենն էր լրա

·րողներից մեկին ասել, թե Բարսեղ Բե•լարյանը շահա•ր•ռված է քննությունների ընթացքով£ Դա էլ շահարկումների առիթ է դարձել£

-Ես ծանոթ եմ այդ արտահայտությանը£ Շահա

·ր•ռված ասելովª նա նկատի ուներ, որ քննություններն անցնեն մաքուր և արդար£

-9-րդ դասարանի պետական ավարտական քննությունների թեստերի

·աղտնիությունը չի պահպանվել£ Ստացվում է, որ մենք ի վիճակի չենք Հայաստանում թեստեր տպելու և •աղտնիությունն ապահովելու£ Թեստերն անպայման պետք է հասնեն Լոնդոն, որպեսզի դրանց ատահոսք չլինի£

-Ես հիմա արդեն կարող եմ

·աղտնիքը բացահայտել£ Մենք ԳԹԿ-ում տպա•րել ենք ՙԳերմաներեն՚, ՙԱշխարհա•րություն՚, ՙԿենսաբանություն՚, ՙԻսպաներեն՚, ՙԻտալերեն՚, ՙՊարսկերեն՚, ՙՌուսաց լեզու՚ առարկաների միասնական քննությունների թեստերը£ Այս թեստերը չեն հասել Ան•լիա£ Եվ մինչև այժմ չի եղել մի մարդ, որ ասիª այդ թեստերից արտահոսք է եղել£ Հայաստանում են տպա•րվել նաև 11-րդ դասարանի ավարտական թեստերը, և •աղտնիությունն ապահովված է եղել£ Այսինքնª փաստերն ու ապացույցները կան, որ մենք ի վիճակի ենք ապահովել թեստերի •աղտնիությունը£ Ինչ վերաբերում է 9-րդ դասարանի ավարտական թեստերին, իսկապես մեզ շատ է անհան•ստացնում այն հարցը, թե դրանք ինչպես հայտնվեցին որոշ մարդկանց ձեռքում£ Այդ խնդրով համապատասխան մարմինները զբաղվում են£ Ինչ խոսք, շատ ցավալի, տհաճ փաստ է, բայց լավ է, որ դա ոչ թե 11-րդ դասարանի ավարտական կամ միասնական քննությունների հետ է կապված, այլ 9-րդ դասարանի£ Երևույթը տհաճ է, հետևանքներն այդքան չափազանցնել չի կարելի£

-ԳԹԿ-ն

·նահատականի վկայա•իր տալիս է ընդամենը մեկ տարվա համար£ Չե±ք կարծում, որ մեկ ան•ամ քննություն հանձնելովª դիմորդը պետք է մի քանի տարվա համար ամրա•րի իր •նահատականը£

-Թեստային համակար

·ում քննություններ անցկացնելու հարցում մենք ունենք շատ լուրջ խնդիր£ Չենք կարողանում ԳԹԿ վկայա•րին տալ մի քանի տարվա ուժ£ Մենք այն տալիս ենք մեկ տարվա համար£ Դա արդարացի չէ£ Եթե երեխան մեկ ան•ամ քննություն է հանձնել, պետք է այդ •նահատականի վկայա•իրը մի քանի տեղ մի քանի ան•ամ օ•տա•ործելու հնարավորություն ունենա£ Դրա համար պետք է մենք վստահ լինենք, որ դիմորդ-շրջանավարտը մի քանի տարի կպահպանի •իտելիքների նույն մակարդակը£ Իսկ եթե թեստերը հեշտ են, և հիշողությամբ կարելի է բարձր •նահատական ստանալ, նշանակում էª •իտելիքները հիմնավոր չեն կարող լինել£ Բացի այդ, պետք է նաև վստահ լինենք, որ բոլոր տարիների թեստերը բարդության մակարդակով համարժեք են£


Զրուցեց Լիլիթ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԸ
Հիշի՛ր և տեղեկացրո՛ւ
| | |

Վերջինները


կարդալ բոլորը...
Բեռնել հայկական տառատեսակը
Բեռնել 'Ադոբ Ռիդեր' ծրագիրը
Բեռնել 'Ադոբ Ֆլեշ Փլեյեր' ծրագիրը
Հարգելի օգտվող. եթե Ձեր համակարգչում բացակայում են աջ կողմում պատկերված ծրագրերը, ապա խնդրում ենք ներբեռնել դրանք, քանի որ կայքի որոշ տարրեր աշխատում են այս ծրագրերի միջոցով:
Find us on Facebook
Мы на Одноклассниках
Follow us on Twitter
Մեր մամուլի խոսնակը
Յագուար դիզայն պարկ
Կայքի պատրաստումն ու սպասարկումը` Jaguar design park
© 2009-2020 Թեստ.am (www.test.am) կայքի հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են:
Կայքը երաշխավորված է ՀՀ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի կողմից:
Կայքում առկա թեստային առաջադրանքների ապօրինի օգտագործումն ու տարածումն արգելվում և հետապնդվում է օրենքով:
Հարցերն ու առաջարկությունները խնդրում ենք ուղարկել [email protected]: